Iljan Vos?


De naam waarmee ik geboren ben op de Drentse zandgronden in het hart van de provincie, uit voorouders die de bodem gebruikten om hun brood mee te verdienen. Niet wetend dat, de bodem en infra, een rode draad door mijn werkzame leven zou gaan worden. In mijn jeugd opgegroeid in Salland, bleef altijd nog die trek naar de Drentse gronden en was ik in mijn vrije tijd veelal te vinden op de boerderij van mijn grootouders.

Wetend dat er voor mij op de boerderij geen toekomst was weggelegd heb ik een studie milieutechnologie gevolgd in Deventer. Na mijn studie ervaring opgedaan te hebben in het bodemonderzoek bij diverse adviesbureaus startte ik in 1994 als eenvan de eersten een bureau wat zich, volledig onafhankelijk, bezig hield met bodemonderzoek en bodemsanering vooradviesbureaus. Het leveren van goede ‘doeners’ en professionals in het milieuvak, die meedenken met de opdrachtgever en innovatief met de bodem problematiek omgaan.

De eenmanszaak groeide uit naar een onderneming met meer dan 40 mensen in loondienst. Werken deden we over heel de wereld, van handmatig bodemonderzoek via machinale grondboringen tot het begeleiden van bodemsaneringen voor grote internationale bedrijven.

In 2003 heb ik de onderneming verkocht en ben ik, na een bezinningsperiode, de opgedane ervaring en expertise in de bodem als interim adviseur gaan vermarkten. Opdrachtgevers zijn de vier pijlers waar het om de bodem en ruimtelijke herinrichting om gaat: initiatiefnemer/ontwikkelaar, aannemerij, adviesbureau en bevoegd gezag.

Vanuit alle invalshoeken heb ik opdrachten gedaan in de infra- en milieubranche, veelal in diverse functies. Uitvoerend en ontwikkelend. Al met al heeft dit ervoor gezorgd dat ik een brede visie heb ontwikkeld als het om ondergrond, bodemverontreiniging, ruimtelijk (her)inrichting en omgevingsmanagement gaat. Immers, niets is zo belangrijk en hebben een grotere impact voor de voortgang van een project als zijn omgevingsfactoren.

Afgelopen jaren heb ik als interimmer vele functies vervuld. Van directievoerder tot gedelegeerd opdrachtgever, van milieuspecialist tot projectengineer, van senior vergunningverlener tot senior handhaving Wbb en van projectmanageruitvoering projecten tot interim bedrijfsleider bodemsaneren en hoofd milieu. Alles met meer dan 100% inzet, veel plezier, oog voor de mens en altijd met beide benen op de ‘bodem’.